ŘEMESLO DRÁTENICKÉ

Drát provází lidstvo od pravěku především pro své univerzální použití. Malé měděné, bronzové a výjimečně i stříbrné a zlaté dráty se zhotovovaly již v době bronzové. Nejstarší nálezy výrobků z měděného drátu se u nás datují kolem roku 1900 př. n. l. Drát byl původně velmi drahý, a proto se používal především ke zhotovování dekoračních předmětů a šperků určených pro nejbohatší členy společnosti – především pro kmenové náčelníky. V pravěku se užíval zejména k výrobě šperků (jehlic, spon, náramků, typických náušnic), rozmanitých ozdob např. keltských nákrčníků a také kultovních předmětů.

 

Je zajímavé, že již v pravěku se drát užíval k opravám nádob technikami, jež tvoří předstupeň pozdějšího drátenického umění. Nejstarší techniky užití drátu spočívaly v tvarování kroužků, spirál, elips a dalších tvarů často různě spojovaných. Ve středověku nabyl železný drát velikého významu při výrobě vojenské zbroje, především všem dobře známé drátěné (kroužkové) košile.

 

V tomto období se poprvé ve větší míře dostal železný drát do městského a venkovského prostředí, jako materiál pro běžnou hospodářskou výrobu. Lidé na venkově začali užívat drát také k výrobě předmětů, které sloužily nejen jim, ale které zároveň nabízeli na prodej. Drátenické řemeslo vzniklo na Slovensku a od počátku 18. století bylo typickým vandrovním řemeslem. Vyrostlo z nuzných životních podmínek obyvatel pohorských a horských oblastí. Tradiční produkce slovenských dráteníků měla silnou návaznost na hrnčířskou výrobu. Od středověku patřily hrnčířské výrobky k základnímu vybavení venkovských kuchyní i zemědělských hospodářství. Dráteníci chodili po vesnicích a prasklé hrnce, džbány, mísy, zásobnice a další nádoby oplétali drátěnými oky tak, že se mohly dále používat. Vyráběli také další pomocníky do domácnosti – naběračky a pařáky na knedlíky, podložky pod hrnce a žehličky. Nejoblíbenější věcí byly pastičky na myši. Vyráběli také hračky pro děti.

 

Po 1. světové válce drátenické řemeslo trochu zanikalo. Vliv na to měl především počátek průmyslové výroby. Po 2. světové válce drátenické řemeslo téměř vymizelo, teď se sice vrací, ale již jen jako řemeslo dekorační. V naší drátenické dílně si můžete vyzkoušet odrátovat kamínek, motýla, čtyřlístek a ti šikovnější a trpělivější možná i kytičku.