Centrum řemesel: Řemeslo drátenické

Tentokrát bychom Vám rádi představili jedno z nejmladších řemesel, které si v našem centru můžete vyzkoušet, a to řemeslo drátenické.

Lidé znají drát téměř 4.000 let, ale samotné drátenictví je staré asi 200-300 let. Měkký železný drát se stal základním materiálem a podle něj byla také pojmenována tato řemeslná technika.

Drát provází lidstvo od pravěku především pro své univerzální použití. Malé měděné, bronzové a výjimečně i stříbrné a zlaté dráty se zhotovovaly již v době bronzové. Nejstarší nálezy výrobků z měděného drátu se u nás datují kolem r. 1900 př. n. l. Drát byl původně velmi drahý, a proto se používal především ke zhotovování dekoračních předmětů a šperků určených pro nejbohatší členy společnosti – především pro kmenové náčelníky. V pravěku se užíval zejména k výrobě šperků (jehlic, spon, náramků, typických náušnic), rozmanitých ozdob např. keltských nákrčníků a také kultovních předmětů.

Je zajímavé, že již v pravěku se drát užíval k opravám nádob technikami, jež tvoří předstupeň pozdějšího drátenického umění. Lidé si opravovali prasklé keramické nádoby pomocí konopného provazu, jímž nádobu ovinovali. Se vznikem kovového drátu si však všimli, že jeho užití pro tento účel je vhodnější, trvalejší, není pružný a za vlhka se neuvolňuje. A tak se začaly železné dráty užívat místo provazů k jednoduchému stažení prasklin v keramice, tzv. heftování. Tato technika spočívala v tom, že se na protilehlých stranách praskliny vyvrtaly dírky, jimi se provlékl drát a pevně se stáhl. Nejstarší techniky užití drátu spočívaly v tvarování kroužků, spirál, elips a dalších tvarů často různě spojovaných.
Ve středověku nabyl železný drát velikého významu při výrobě vojenské zbroje, především všem dobře známé drátěné (kroužkové) košile. V tomto období se poprvé ve větší míře dostal železný drát
do městského a venkovského prostředí, jako materiál pro běžnou hospodářskou výrobu. Lidé na venkově začali užívat drát také k výrobě předmětů, které sloužily nejen jim, ale které zároveň nabízeli na prodej.

Drátenické řemeslo vzniklo na Slovensku a od počátku 18. století bylo typickým vandrovním řemeslem. Vyrostlo z nuzných životních podmínek obyvatel pohorských a horských oblastí. Tradiční produkce slovenských dráteníků měla silnou návaznost na hrnčířskou výrobu. Od středověku patřily hrnčířské výrobky k základnímu vybavení venkovských kuchyní i zemědělských hospodářství. Sloužily k vaření, stolování, pití a k ukládání zásob. Protože se keramika hodně používala, je samozřejmé, že se také často rozbíjela. V té chvíli nastoupil dráteník. Oprava byla vždy levnější než zakoupení nového kusu. Dráteníci chodili po vesnicích a prasklé hrnce, džbány, mísy, zásobnice a další nádoby oplétali drátěnými oky tak, že se mohly dále používat. Vyráběli také další pomocníky do domácnosti  –  naběračky a pařáky na knedlíky, podložky pod hrnce a žehličky. Nejoblíbenější věcí byly pastičky na myši. Vyráběli také hračky pro děti.

Po 1. SV drátenické řemeslo trochu zanikalo. Vliv na to měl především počátek průmyslové výroby. Po 2. SV drátenické řemeslo téměř vymizelo, teď se sice vrací, ale již jen jako řemeslo dekorační.

V naší drátenické dílně si můžete vyzkoušet odrátovat kamínek, motýla, čtyřlístek a ti šikovnější a trpělivější možná i kytičku.